พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563

รายละเอียด

03-06-2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2553 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผแม่เมาะร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2563 ณ​ อาคาร หอประชุม อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง