ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย

[21-01-2563] Regarding the Recruitment of a Foreign Teacher New
[21-01-2563] ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) New
[06-01-2563] วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
[20-11-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
[15-11-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
[11-11-2562] การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (12 พย. 2562)
[31-10-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
[28-10-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 2 อัตรา
[25-10-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
[07-10-2562] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา
[02-08-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
[30-07-2562] Recruitment of a Foreign Teacher
[30-07-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
[26-07-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
[04-07-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครุพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา
[17-06-2562] ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา
[10-06-2562] ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน
[07-06-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[04-06-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ภาษาไทย)
[31-05-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 3
[29-05-2562] เปิดรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาภาษาไทย
[21-05-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่
[18-05-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 1 อัตรา
[03-05-2562] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[09-04-2562] ค่าใช่จ่ายในการวัดตัวตัดชุด และซื้อเครื่องแต่งกาย
[09-04-2562] ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. 2562
[09-04-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562
[29-03-2562] รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบวัดความถนัดทางการเรียน
[31-01-2562] ประชาสัมพันธ์โควต้า ระดับ ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562
[11-01-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ