ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย

[21-05-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ New
[18-05-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 1 อัตรา New
[03-05-2562] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[09-04-2562] ค่าใช่จ่ายในการวัดตัวตัดชุด และซื้อเครื่องแต่งกาย
[09-04-2562] ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. 2562
[09-04-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562
[29-03-2562] รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบวัดความถนัดทางการเรียน
[31-01-2562] ประชาสัมพันธ์โควต้า ระดับ ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562
[11-01-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
[28-12-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบ
[20-12-2561] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และตำแน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
[19-12-2561] การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
[01-12-2561] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
[01-12-2561] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา
[01-12-2561] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
[01-11-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ