ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย

[06-04-2563] มอบและติดตั้ง ฉากกั้นป้องกัน ไวรัส COVID-19​
[20-03-2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ (ครู) สาขาไฟฟ้ากำลัง
[16-03-2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
[09-03-2563] ประกาศงดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[04-03-2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำนดการสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
[28-02-2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
[25-02-2563] ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
[17-02-2563] การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[13-02-2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูต่างชาติ
[12-02-2563] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
[12-02-2563] การรับสมัครนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีตามหลักสูตร สอศ. และ กฟผ.
[07-02-2563] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
[31-01-2563] เชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
[21-01-2563] Regarding the Recruitment of a Foreign Teacher
[21-01-2563] ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
[06-01-2563] วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
[20-11-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
[15-11-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
[11-11-2562] การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (12 พย. 2562)
[31-10-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
[28-10-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 2 อัตรา
[25-10-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
[07-10-2562] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา
[02-08-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
[30-07-2562] Recruitment of a Foreign Teacher
[30-07-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
[26-07-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
[04-07-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครุพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา
[17-06-2562] ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา
[10-06-2562] ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ