ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย

[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] กุมภาพันธ์ 63
[16-03-2563] มกราคม 63
[16-03-2563] มกราคม 63
[16-03-2563] มกราคม
[16-03-2563] มกราคม 63
[16-03-2563] มกราคม 63
[03-12-2562] วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
[28-11-2562] วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2562
[22-11-2562] โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา)
[20-11-2562] การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีพ.ศ. 2562 – 2563 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
[15-11-2562] การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
[15-11-2562] แข่งขันทักษะระดับจังหวัด
[15-11-2562] พฤศจิกายน 002
[15-11-2562] พฤศจิกายน 001
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ