ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

กำหนดการลงทะเบียนแก้ 0 และ มส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

แจ้งประชาสัมพันธ์ นักเรียนนักศึกษา เรื่องกำหนดการลงทะเบียนแก้
กำหนดการลงทะเบียนแก้ 0 และ มส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ระดับปวช. 1-3 ตั้งแต่วันที่ 3-8 ตุลาคม 2561
ระดับ ปวส. 1-2 (แก้ มส.) ตั้งแต่วันที่ 3-16 ตุลาคม 2561


*ในกรณีผู้เรียนติด มส. ให้ดำเนินการติดต่อกับครูผู้สอนรายวิชานั้นๆ โดยตรง
*ในกรณีผู้เรียนติด 0 ให้มาติดต่อที่งานทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารคำร้อง และติดต่อครูผู้สอนต่อไป

หน้าหลัก