ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

มอบและติดตั้ง ฉากกั้นป้องกัน ไวรัส COVID-19​

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นำโดยนายการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู มอบและติดตั้งฉากกั้นป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลแม่เมาะ โดยมีนายกระสิน เขียวปิง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ

หน้าหลัก

Search News

Recent Posts

Archive